Kalendarz inwestora

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku


 

Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Raport kwartalny za I kw. 2017 r. - dnia 11.05.2017 r.

Raport kwartalny za II kw. 2017 r. - dnia 11.08.2017 r.

Raport kwartalny za III kw. 2017 r. - dnia 14.11.2017 r.

 

Raport roczny za 2016 r. – dnia 30.05.2017 r.

Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. - dnia 14.02.2017 r.