PROGRAM OPERACYJNY INTEGRALNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

 

Firma Kupiec S.A została Benificientem programu "PROGRAM OPERACYJNY INTEGRALNY ROZWÓJ", w ramach, którego została uzyskana dotacja na cel utrzymania prowadzonej działalności poprzez utrzymanie płynności finansowej w okresie na jaki udzielona została dotacja (KWOTA : 95 576,01 PLN.)

SZCZEGÓŁY PROJEKTU -DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA KUPIEC S.A
ŹRÓDŁO FIANSOWANIA KWOTA
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE ( WKŁAD UE) 95 576,01 PLN (100%)
KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE 0,00 PLN (0%)
PRYWATNE 0,00PLN (0%)
SUMA 95 576,01 PLN

 

OGÓLNIE O PROJEKCIE
PROGRAM OPERACYJNY PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
OŚ PRIORYTETOWA  3 WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
DZIAŁANIE 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY
NR NABORU POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
RODZAJ PROJEKTU NADZWYCZAJNY