Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu spółki KUPIEC S.A.

Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.

Akcjonariusz Uwagi Ilość akcji Kapitał Ilość głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA Data ostatniej zmiany
Leszek Wróblewski    wraz z Kaja Sp. z o.o. w tym 2.000.000 akcji imiennych, 3.196.286 3.196.286 5.196.286 72,40% 81,01% 30.11.2021
Pozostali   1.218.323 1.218.323 1.218.323 27,60% 18,99% 30.11.2021

 


I. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 2.414.609 sztuk akcji:

1.   serii A w liczbie 1.000.000 sztuk

2.   serii B w liczbie    250.000 sztuk

3.   serii C w liczbie    333.334 sztuk

4.   serii D w liczbie    831.275 sztuk 

                 Razem: 2.414.609 sztuk 

 

Akcje Kupiec S.A. wprowadzane do obrotu publicznego stanowią 54,70 % wszystkich wyemitowanych akcji spółki.

 

II. Poza obrotem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect znajduje się 2.000.000 akcji imiennych.