Sprawdź jak działamy

Aktualności


2017-02-15 11:41

Austria: delegowanie i płaca minimalna od 01.02.2017 r.

 
Austria: Od 01.02.2017 r. obowiązują nowe zasady odnośnie delegowania i płacy minimalnej dla przewozów kabotażowych i dwustronnych do/z Austrii. Wyłączony jest ruch tranzytowy. Szczegóły i stosowne druki znajdują się poniższym odnośniku Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
http://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=5572
 

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet