Czym jest i jak działa giełda transportowa?

Czym jest i jak działa giełda transportowa?

Spotkałeś się kiedyś z określeniem giełda transportowa? Wzbudziło Twoją ciekawość, jednak nie wiesz, co dokładnie oznacza? Zaraz przedstawimy definicję wskazanego pojęcia, które okazuje się niezwykle istotne w kontekście funkcjonowania współczesnej branży TSL. Znajdziemy również odpowiedzi na kilka ważnych pytań.

Jaki jest cel korzystania z takiego rozwiązania? Kto powinien się na to zdecydować? Co uznaje się za najważniejsze wady i zalety giełd transportowych? W jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w tym narzędziu? Już teraz dowiedz się więcej na ten temat – zapraszamy do lektury!

Co to jest giełda transportowa? Wyjaśnienie pojęcia

Giełda transportowa to specjalistyczna, szybko rozwijająca się platforma online, umożliwiająca efektywne zarządzanie zleceniami transportowymi dzięki swobodnej wymianie informacji o oferowanych usługach. Głównym zadaniem takiego wirtualnego rynku jest zatem ułatwienie komunikacji i przyspieszenie procesu zawierania transakcji. Korzystają z niej przede wszystkim przewoźnicy, przedsiębiorstwa spedycyjne oraz klienci indywidualni, którym zależy na zapoznaniu się ze zgromadzonymi w jednym miejscu ofertami. Czasami dokonuje się podziału giełd transportowych ze względu na zasięg geograficzny ich oddziaływania (krajowe, regionalne, czy międzynarodowe). W większości przypadków dostęp do tego narzędzia jest płatny (użytkownicy opłacają abonament).

Jak funkcjonuje giełda transportowa?

W ramach internetowej giełdy transportowej wyróżnia się dwie podkategorie. Jedna dotyczy ładunków, natomiast druga pojazdów. W ramach tej pierwszej publikowane są zlecenia transportowe, zawierające charakterystykę towarów, jakie mają być przewiezione z punktu A do punktu B, jak również opisy tras. Równocześnie można tam znaleźć oferty transportowe, gdzie ogłaszają się firmy prowadzące tego typu działalność i poszukujące klientów, którym przetransportują ładunek. Pokazuje to, że giełda transportowa online odgrywa rolę swego rodzaju pośrednika, stanowi także przestrzeń do wymiany opinii o poszczególnych podmiotach działających w tej branży. Korzystanie z tej platformy wcale nie jest skomplikowane – wszystko sprowadza się do wpisania odpowiedniego zapytania w pole wyszukiwarki oraz wybrania właściwych filtrów.

Jakie są zalety i wady giełd transportowych?

Za główne zalety giełd transportowych (zauważalne przez zleceniodawców oraz przewoźników) uznaje się: oszczędność czasu i pieniędzy, optymalne wykorzystanie zasobów (zarówno ludzi, jak i floty pojazdów), różnorodność (w jednym miejscu ma się dostęp do wielu firm z branży TSL), możliwość idealnego dopasowania rodzaju pojazdu do specyfiki ładunku, zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez ograniczenie pustych przebiegów, negocjowanie cen usług transportowych i warunków współpracy, śledzenie przewozu w czasie rzeczywistym, ułatwione planowanie oraz rozliczanie przewozów, a także wzrost konkurencyjności za sprawą dotarcia do większego grona odbiorców. Jako inne mocne strony wymienia się również uzyskanie dostępu do szerszego rynku, czy też zyskanie szansy do nawiązywania nowych kontaktów i budowania długotrwałych relacji biznesowych.

Jednak wspomniane powyżej atuty nie mogą przysłonić słabych stron, jakie mają giełdy transportowe. Każdy medal ma dwie strony, zatem trzeba też zwrócić uwagę na mankamenty tego rozwiązania oraz potencjalne zagrożenia, które niesie ono za sobą. Na tej liście wymienia się chociażby: brak bezpośredniego kontaktu i wynikającą z tego trudność ze zweryfikowaniem wiarygodności partnerów biznesowych (trzeba szczególnie uważać, żeby nie paść ofiarą oszustwa), jak również konieczność udostępnienia danych i związane z tym ryzyko cyberataku. Za ograniczenie uważa się także zbyt dużą zależność od takiej platformy w przypadku opierania wyłącznie na niej swojej działalności, ponieważ zachodzi wtedy konieczność dostosowywania się do ulegających zmianie warunków użytkowania, czy zwiększających się opłat za korzystanie z usługi.

Zatem warto mieć świadomość, że giełdy transportowe istnieją, lecz kiedy już zajdzie konieczność skorzystania z nich, należy wykazać się rozwagą i ostrożnością, aby podjąć właściwą decyzję w zakresie doboru partnera do współpracy. Przenalizowanie wszystkich „za” i „przeciw” jest tutaj kluczem do sukcesu.