Notowania i dane podstawowe Kupiec SA

Akcje Kupiec SA zadebiutowały na rynku alternatywnym w dniu 1 sierpnia 2012 roku.

Notowania bieżące kursu akcji KPC można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=KUPIEC

 

Kupiec SA powstała w dniu 31.12.2010 roku w wyniku przekształcenia Kupiec Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Siedziba spółki znajduje się w 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 28-30,

NIP 8732941947, REGON 852650451, KRS 0000373682

Kapitał założycielski: 4.414.609,00 zł

Podstawowa działalność spółki: PKD 52.29, C - Działalność pozostałych agencji transportowych

Emitent nie posiada spółek zależnych.

Spółka Kupiec SA zawarł z Polaudit sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023