Jak 2021 rok zmienił branżę TSL? Najważniejsze wydarzenia

Pierwsze miesiące nowego roku są nie tylko czasem snucia planów i przewidywania tego, co zdarzy się w najbliższej przyszłości. To także dobra okazja ku temu, aby dokonać pewnych podsumowań, ocenić określone zdarzenia i wyciągnąć wnioski. Stawiając na ciągły rozwój, warto nieco bliżej przyjrzeć się kilku istotnym zjawiskom oraz wydarzeniom, które w 2021 roku miały największy wpływ na funkcjonowanie branży TSL. Jakie szanse i zagrożenia niosły one za sobą? Jakie trendy ostatnimi czasy wychodziły na pierwszy plan? Sprawdź już teraz!

Branża TSL – definicja

Branża TSL – co to jest? Ten skrót odnosi się do następujących słów: transport, spedycja oraz logistyka. Takim mianem określa się ogół działań typowych dla tych poszczególnych dziedzin, które w połączeniu tworzą jedną, spójną całość, tworząc tym samym zestaw kompleksowych usług. Transport (np. lądowy, powietrzny lub wodny, krajowy albo międzynarodowy) to przewożenie ładunków lub ludzi z jednej lokalizacji do drugiej, spedycja polega na pełnej organizacji procesu przewozowego, a logistyka w łańcuchu dostaw wiąże się z magazynowaniem towarów oraz odpowiednim planowaniem, prowadzącym do skutecznego (terminowego i bezpiecznego) osiągnięcia określonego celu. Każdy element branży TSL jest ważny i w praktyce jeden nie może optymalnie funkcjonować bez pozostałych.

Istotne wydarzenia z 2021 roku w branży transportowej

Atrakcyjne położenie geograficzne Polski sprawia, że branża transportowo-spedycyjno-logistyczna jest w dość dobrej kondycji i cały czas realizowane są nowe, dochodowe inwestycje. Jednak nawet ten aspekt nie wyklucza tego, że niekiedy pojawiają się pewne zewnętrzne przeciwności oraz utrudnienia, z którymi trzeba sobie jakoś radzić. Jak wyglądała branża TSL w Polsce w 2021 roku? Oto okoliczności, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Transport w cieniu pandemii

Pandemia Covid-19 w dużym stopniu oddziaływała na branżę transportowo-spedycyjno-logistyczną w 2021 roku. Dostrzegalne były kłopoty z przekraczaniem granic, zastoje na produkcjach, mniejsza liczba ładunków, opóźnienia dostaw oraz spadek obrotów firm z sektora TSL. Te kwestie utrudniały realizację przedsięwzięć, jednak coraz bardziej było widać, że ludzie dostosowali się do nowych warunków i wraz z biegiem czasu nauczyli się w nich funkcjonować. Dynamicznie zmieniające się okoliczności oraz obowiązek przestrzegania wszelkiego rodzaju obostrzeń (kontrole na granicach, czy wymóg stosowania środków ochrony, przeprowadzania testów na koronawirusa, poddawania się kwarantannie oraz wykonywania szczepień) wymusiły konieczność elastycznego podejścia do realizowanych przedsięwzięć. Błyskawiczne reagowanie stało się warunkiem przetrwania.

Równocześnie doskonale widać, że motorem napędowym dla tej branży stała się zwiększona popularność e-commerce. W wyniku pandemii ludzie zmienili swoje dotychczasowe przyzwyczajenia zakupowe i ze względów bezpieczeństwa (oraz wygody) częściej kupowali online, co dla wielu z nich stało się nawykiem, trwale wpisanym w codzienne życie.

Brak zawodowych kierowców

Wśród problemów, z którymi w 2021 roku borykała się branża TSL, znalazł się również niedobór kierowców zawodowych. Można spotkać się z informacjami, że brakuje około 100 000 pracowników. Takie zjawisko, które ma charakter nie tyle lokalny, ile globalny, jest bardzo niepokojące i rodzi wiele przykrych konsekwencji. Braki kadrowe ograniczają rozwój firm transportowych, zwłaszcza tych, które działają wyłącznie na terenie naszego kraju. W skrajnym przypadku, jeśli ten trend będzie utrzymywał się w kolejnych latach, może dojść do poważnego kryzysu. Przykładowe rozwiązania wskazanego problemu to: zatrudnianie kierowców z zagranicy, czy też promocja tego zawodu wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do kształcenia się w tym kierunku i zdobywania odpowiednich uprawnień.

Echa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Nadal widoczne są skutki Brexitu. Najbardziej odczuwają je podmioty ściśle współpracujące z Wielką Brytanią. Szczególnie trudne były w tym kontekście pierwsze miesiące zeszłego roku, kiedy to trzeba było przystosować się do wszystkich związanych z tym wymogów formalnoprawnych i zasad regulujących pracę podmiotów z branży TSL. W dużej mierze zniechęciło to wielu europejskich (w tym oczywiście także polskich) zawodowych kierowców samochodów ciężarowych do pracy na terenie Wielkiej Brytanii, przez co dostrzegalny był tam mniejszy napływ pracowników z państw należących do Unii Europejskiej.

Zielona logistyka

Zielona logistyka, określana również jako eko-logistyka, to trend z 2021 roku, który jak łatwo się domyślić kładzie nacisk na ekologię oraz ochronę środowiska naturalnego. Na tego typu zjawisko składa się ogół aktywności mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu, jaki na przyrodę wywiera działalność logistyczna. Bazując na nowych technologiach, świadczone usługi są usprawniane i optymalizowane tak, aby w dłuższej perspektywie prowadziły do zachowania naturalnej równowagi. Poczucie wspólnej misji w tym zakresie (polegające na prowadzeniu zrównoważonej polityki przez poszczególne przedsiębiorstwa) powinno obecnie przyświecać wszystkim gałęziom polskiej gospodarki, nie tylko branży TSL.

Wprowadzenie systemu e-TOLL

Istotną datą dla polskiej branży TSL był 1 października 2021 roku. To właśnie tego dnia wprowadzono system e-TOLL, który zastąpił dotychczasowe rozwiązanie, jakim był viaTOLL. Jest to narzędzie przeznaczone do poboru opłat drogowych w Polsce z wykorzystaniem transakcji elektronicznych – dotyczy ono wybranych (płatnych) odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych. Nad poprawnością działania e-TOLL czuwa Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ten nowoczesny system stworzono bazując na GNSS, czyli zaawansowanej technologii pozycjonowania satelitarnego, pozwalającej pobierać tak zwane dane geolokalizacyjne. Informacje o miejscu położenia pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, są przekazywane poprzez darmową aplikację mobilną, specjalne urządzenie pokładowe ZSL lub OBU.

Rok 2021 w transporcie drogowym – podsumowanie

Zaprezentowana powyżej charakterystyka branży TSL w Polsce w 2021 roku pokazuje, że pomimo pojawiających się przeciwności, ten sektor gospodarki ciągle idzie do przodu i ulega znacznym przekształceniom. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby taki trend miał się zatrzymać, czy wręcz całkowicie odwrócić. Ten stan ma pozytywny wydźwięk, rodzący nadzieję, że przedstawiciele firm transportowo-logistycznych działających na terenie naszego kraju w pełni skorzystają z tego potencjału rozwojowego i świadomie zarządzając (m.in. poprzez szybkie adaptowanie się do zmian na rynku), przekują go w indywidualny sukces biznesowy. Stawianie na robotyzację i automatyzację powtarzalnych działań, optymalizacja pracy oraz czerpanie korzyści z digitalizacji to czynniki, które w obecnych czasach uznawane są za priorytetowe, aby zwiększyć wydajność, a tym samym pomnożyć zyski.