Rynek transportu w Polsce i Europie – wyzwania na 2022 rok

Przełom starego i nowego roku jest zazwyczaj uznawany za moment podsumowań oraz snucia planów i wizji – jest to zauważalne na wielu obszarach życia współczesnych ludzi. Nikogo nie powinno więc dziwić, że podobnie wygląda to w branży transportowej. W związku z tym początkowe miesiące 2022 roku są idealnym czasem na to, aby ukierunkować swoje działania na przyszłość i kompleksowo przygotować się do tego, co przyniosą najbliższe miesiące. Już teraz sprawdź, jak będzie kształtował się rynek transportu i logistyki w Polsce oraz w Europie, a także poznaj najczęściej wskazywane perspektywy jego rozwoju.

Rynek transportu drogowego w Polsce i Europie – trendy 2022

Jedną z kluczowych zmian, jakie w 2022 roku czekają przewoźników w Polsce oraz za granicą, stanie się kontynuacja procesu wdrażania Pakietu Mobilności, odnoszącego się do zasad transportu międzynarodowego odbywającego się na terenie Europy. Aktualnie jest to gorący temat, prawdziwa transportowa rewolucja, której pierwsze konsekwencje będzie można zaobserwować już wkrótce. Ten zestaw przepisów prawnych wprowadzi w dotychczasowym funkcjonowaniu firm transportowych wiele przekształceń, dotyczących na przykład takich kwestii jak: delegowanie kierowców, struktura wynagradzania osób wykonujących ten zawód, czy ewidencjonowanie czasu ich pracy. Wejście w życie kolejnych założeń europejskiego Pakietu Mobilności będzie równoznaczne z nałożeniem nowych obowiązków na niektóre podmioty działające w szeroko rozumianej branży TSL.

Charakterystyka polskiej i europejskiej branży transportowej w 2022 roku

Kolejna istotna niedogodność, jaką napotyka obecnie międzynarodowy transport drogowy, to niedobór zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. Tego rodzaju problem luk na rynku pracy określany jest niekiedy mianem wąskiego gardła europejskiej logistyki. Tendencja ta wynika z różnorodnych czynników i prowadzi do wystąpienia licznych konsekwencji. Posiadanie przez poszczególne państwa odpowiedniej liczby kierowców jest bardzo ważne. Widać to zwłaszcza współcześnie, kiedy to przełomowe wydarzenia o charakterze ponadnarodowym – na przykład takie jak pandemia COVID-19 – bezpośrednio oddziałują również na funkcjonowanie branży TSL. Zjawisko braku kierowców jest dostrzegalne również w przypadku polskich firm transportowych, dlatego koniecznością staje się wdrażanie perspektywicznych działań, które mogłyby przyczynić się do skutecznego rozwiązania tego problemu i systematycznego pozyskiwania nowych pracowników.

Branża TSL – wyzwania i szanse w kontekście nadchodzących miesięcy

Pozostałe wyzwania dla branży transportowej, jakie pojawią się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy to między innymi: wzrost cen paliw i płac, wysoka inflacja, nowe przepisy dotyczące produkcji ciężarówek, czy ograniczony dostęp do infrastruktury magazynowej. Utrzymującą się niedogodnością będzie dalsze funkcjonowania w rzeczywistości naznaczonej pandemią. Ponadto niezbędne stanie się dostosowywanie realizowanych przedsięwzięć do założeń propagowanych przez Europejski Zielony Ład, który kładzie nacisk na to, aby współczesny transport był wydajny, bezpieczny oraz przyjazny dla środowiska naturalnego.

Wiele wskazuje na to, że krajowy i unijny transport w 2022 roku postawi na nowoczesne rozwiązania i zaawansowane technologie. Szczególna uwaga zostanie przywiązana do czerpania z potencjału, jaki tkwi chociażby w cyfryzacji, automatyzacji, integracji oraz digitalizacji branży transportowej i logistycznej. Korzystanie z narzędzi charakteryzujących się takimi cechami doprowadzi do usprawnienia wielu procesów i zwiększenia ich efektywności.

Rynek transportu w Polsce i Europie w 2022 roku – podsumowanie

Jak będzie wyglądała polska i europejska branża transportowa w 2022 roku? Czy ten czas przyniesie same pozytywne zmiany, czy też krajowy i międzynarodowy transport drogowy zmierzy się wtedy z trudnymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami? Jak doskonale widać, przypuszczeń oraz prognoz związanych z tą tematyką jest naprawdę wiele. Warto brać je wszystkie pod uwagę i racjonalnie analizować, wykazując się przy tym gotowością na to, że rok 2022 może okazać się przełomowy dla poszczególnych sektorów branży TSL.

Jednoznaczną odpowiedź na pojawiające się pytania przyniesie przyszłość. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość, czekać i na bieżąco obserwować aktualną sytuację zarówno w naszym kraju, jak i w Europie. Jednocześnie warto doszukiwać się pozytywów – w Unii Europejskiej, a także w naszym kraju popyt na transport utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, a prognozy dla gospodarki są dość optymistyczne. Być może dla wielu firm z tej branży będzie to impulsem do stopniowego poszerzania profilu działalności oraz rozwoju infrastruktury transportowej.