30 października 2015 roku w Madrycie odbyła się już 6-ta edycja targów transportowych WConnecta. Firma Kupiec S.A. była reprezentowana przez Magdalenę Kocoł i Dagmarę Latos. W profesjonalnej atmosferze omawiane były aktualne zagadnienia i problemy rynku TSL, a także nadchodzące szanse i możliwości rozwoju w transporcie drogowym. Była to okazja do spotkania się z obecnymi klientami, jak również do nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami. Jesteśmy przekonani, że owocny udział Kupiec S.A. w targach wróży dalszy dynamiczny rozwój firmy na arenie międzynarodowej.