W dniu 06.05.2013 został otwarty nowy oddział Spółki w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 49.

Celem nowego oddziału jest uruchomienie w Spółce działu spedycji krajowej i zdywersyfikowanie źródeł pochodzenia zleceń transportowych.

Oddział ma się zajmować obsługą zleceń krajowych i międzynarodowych w oparciu o przewoźników i zleceniodawców z regionu. 

W ocenie zarządu to posunięcie zwiększy obroty i konkurencyjność Spółki. Jest kolejnym krokiem w jej rozwoju i utrwaleniu pozytywnego wizerunku.