WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA ZE SŁOWENI

W dniu 26 października w Warszawie odbyło się spotkanie polskich przedsiębiorców z firmami ze Słoweni . Spotkanie miało na celu zacieśnienie relacji handlowych pomiędzy Polskimi oraz Słoweńskimi firmami.

W spotkaniu wzieły udział firmy z branży logistycznej, budowlanej, wyposażenia wnętrz , motoryzacyjnej itd.

Firma Kupiec odbyła interesujące rozmowy z kontarhentami ze Słowenii. Wymiana wzajemnych poglądów oraz doświadczeń pozwoliły na pozyskanie wielu kontaktów handlowych.

Dzieki spotkaniu z firmami Słoweńskimi pozyskaliśmy odpowiedznią wiedzę na temat rynku, na którym działają firmy ze Słowenii co mamy nadzieje zaowocuje współną, długotrwałą współpracą.