Jaki był rok 2023 w branży TSL? Podsumowanie

Jaki był rok 2023 w branży TSL? Podsumowanie

Początek nowego roku kalendarzowego to moment sprzyjający podsumowaniom. Wiele osób przygotowuje w tym czasie swego rodzaju bilanse, w których analizuje własne życie prywatne, ale i zawodowe. Podobne zestawienia i rozliczenia opracowuje się także w nieco szerszym kontekście, kiedy to dotyczą one różnych dziedzin gospodarki – między innymi charakteryzuje się zmiany w branży TSL oraz ocenia, jak oddziaływały one na funkcjonowanie firm prowadzących tego typu działalność. Co w największym stopniu wpłynęło na kondycję tego sektora? Jakie trendy cieszyły się popularnością? Które sytuacje okazały się największym wyzwaniem? Sprawdź, jaki był 2023 rok dla transportu, spedycji i logistyki!

Sektor TSL w 2023 roku – co ważnego się wydarzyło?

Jednym z problemów, z jakim musiała borykać się branża TSL w Polsce, była prawie o połowę mniejsza liczba zleceń transportowych (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), jaką zaobserwowano w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku. Charakterystyczne było również to, że powstało więcej miejsc pracy, nastąpił też wzrost wynagrodzeń. Nie bez znaczenia dla sektora TSL zarówno w naszym kraju, jak i w Europie był drastyczny wzrost opłat drogowych w Niemczech, tym bardziej że podobne podwyżki są spodziewane także w innych krajach Unii Europejskiej.

Równocześnie nadal widać duży wpływ, jaki polityka ma na gospodarkę i sytuację rynkową. Mało tego firmy cały czas odczuwają presję związaną z tym, żeby transport, spedycja i logistyka stawały się bardziej ekologiczne, konieczne jest zatem szukanie oraz promowanie rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju. Ponadto sektor TSL w 2023 roku znacznie zwiększył stopień zastosowania zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. W efektywnym zarządzaniu transportem coraz częściej pomocą są algorytmy sztucznej inteligencji podpowiadające, jak zoptymalizować trasy przejazdu, ale też systemy do analizy danych historycznych oraz narzędzia do automatyzacji procesów.

Jakie zmiany w branży TSL nastąpiły w ciągu minionych dwunastu miesięcy?

To wszystko pokazuje, że w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej, jeszcze bardziej niż dotąd liczy się odporność firm na zmiany w branży TSL, elastyczność w dostosowywaniu się do tych przekształceń, szybkość reagowania na niespodziewane wydarzenia oraz zwinność. Wymienione kwestie nie są już jedynie pożądanymi cechami – stały się kluczowymi determinantami sukcesu. W świecie, w którym zmiany są jedyną stałą, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane nie tylko na adaptację, ale i przyjmowanie proaktywnej postawy względem pojawiających się problemów oraz wyzwań. Jest to możliwe między innymi dzięki monitorowaniu przepisów prawnych dotyczących transportu, spedycji i logistyki pod kątem ich nowelizacji, wdrażaniu innowacji technologicznych, stosowaniu innych niż wcześniej modeli biznesowych albo reorganizacji łańcuchów dostaw. W rezultacie można nie tylko zażegnać kryzys i przetrwać w zmiennym otoczeniu, ale też wykorzystać taki stan do wielopoziomowego rozwoju.

Powyżej zostało zaprezentowane podsumowanie 2023 roku w branży TSL, która nieustannie ewoluuje. Wskazano najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy oraz scharakteryzowano kluczowe przekształcenia, które wtedy zaobserwowano. Te informacje są ważne dla wszystkich firm z tego sektora, jednak równie istotne jest, aby każdy z takich podmiotów szczegółowo przeanalizował teraz własną działalność. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski dotyczące osiągniętych sukcesów oraz poniesionych porażek bez dwóch zdań okażą się ważną nauką na przyszłość i wskazówką potrzebną do podejmowania trafnych decyzji w kolejnym roku.