Zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym – o czym trzeba pamiętać?

W kontekście transportu drogowego istotną rolę odgrywa mocowanie ładunku tak, aby nie stwarzał on zagrożenia dla człowieka i środowiska oraz dotarł do celu w nienaruszonym stanie. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki zastosowaniu którejś ze sprawdzonych metod. Już teraz poznaj podstawowe zasady zabezpieczania ładunków i przekonaj się, że właściwe unieruchomienie towaru w przestrzeni ładunkowej to podstawowy składnik recepty na bezpieczny transport drogowy!

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie ładunku na naczepie?

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe (w tym charakteryzowane zabezpieczenie ładunku) należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Zatem to właśnie po stronie tych podmiotów leży odpowiedzialność między innymi za optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, równomierne rozmieszczenie przewożonych towarów oraz ich umiejętne unieruchomienie, ustabilizowanie i zabezpieczenie przed zmianą położenia. Natomiast przewoźnik odpowiada za ewentualne szkody powstałe od chwili przyjęcia towaru, aż do momentu wydania go odbiorcy.

Zabezpieczenie ładunku na naczepie – najważniejsze metody

Jest wiele sposobów na skuteczne zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym – największą popularnością cieszy się: ryglowanie, mocowanie i blokowanie. Konkretne metody należy dopasować do rodzaju, ilości i gabarytów towaru oraz wszelkich okoliczności związanych z przewozem drogowym (na przykład tego, czy będzie zajęta cała naczepa, czy też nie), ważne jest zatem indywidualne podejście. W zabezpieczeniu ładunków w transporcie pomagają chociażby: pasy transportowe, belki i drążki rozporowe, siatki zabezpieczające, worki sztauerskie (poduszki powietrzne), odciągi łańcuchowe, maty antypoślizgowe, przegrody termiczne oraz inne akcesoria montażowe.

Za podstawowe zasady zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem, uznaje się między innymi: ciasne ułożenie towarów i równomierne rozmieszczenie ich na całej dostępnej powierzchni (w celu zapewnienia odpowiedniej mocy nacisku na osie pojazdu) oraz zamocowanie ładunków z uwzględnieniem współczynnika tarcia. Oczywiście waga i objętość przewożonych towarów nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu, ponadto przesyłka nie powinna wytwarzać nadmiernego hałasu, ani wydzielać nieprzyjemnego zapachu, czy wyciekać.

Zabezpieczenie ładunku – podsumowanie

Dzięki zaprezentowanym powyżej informacjom poszerzyła się Twoja wiedza na temat najważniejszych technik i zasad zabezpieczania ładunków. Zapamiętaj te wskazówki, aby w razie zaistnienia takiej konieczności zastosować je w praktyce.

Dlaczego jest to tak ważne? Prawidłowe zabezpieczenie ładunku na czas transportu generuje na wielu płaszczyznach liczne korzyści, wśród których na pierwszy plan wychodzi: ochrona przewożonego towaru przed uszkodzeniem lub kradzieżą (zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkód), zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy i pozostałych uczestników ruchu drogowego, poprawa komfortu jazdy, wzrost efektywności procesu logistycznego, a także uniknięcie kar związanych z niedostosowaniem się do obowiązujących przepisów i procedur. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że zignorowanie zasad zabezpieczania ładunków może wywołać utrudnienia w prowadzeniu pojazdu, czy naruszyć jego stateczność, a nawet ograniczać kierowcy widoczność drogi.

Niezawodna i szybka dostawa dobrze zabezpieczonego towaru przyczynia się do utrzymania renomy firmy transportowej, ponieważ wywołuje u klientów zadowolenie z kompleksowej obsługi, pomaga kreować profesjonalny wizerunek oraz buduje trwałe i długoterminowe relacje biznesowe w branży TSL.