Czym jest zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw?

Nawet osoby niebędące fachowcami z zakresu transportu, spedycji i logistyki, są w stanie uświadomić sobie, że istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się w tak złożonym procesie, jakim jest łańcuch dostaw, słabszych ogniw, przyczyniających się do powstawania mniejszych lub większych zakłóceń. Specjaliści z branży TSL tylko to potwierdzą, ponieważ w codziennej pracy widzą oni, że zarządzanie ryzykiem stanowi centralny punkt zarządzania strategicznego w organizacji.

Co to jest ryzyko w łańcuchu dostaw? Jaki związek występuje pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a zarządzaniem łańcuchem dostaw? Dlaczego na uwagę zasługuje zrównoważone podejście do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw? Sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania, aby powiększyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego pojęcia w branży TSL.

Istota ryzyka w łańcuchu dostaw i jego klasyfikacja

Już na samym początku warto wskazać, że reguła jest dość jednoznaczna – im bardziej rozbudowany łańcuch dostaw, tym więcej zagrożeń na niego czyha na poszczególnych etapach. A tak naprawdę ryzyko w łańcuchu dostaw było, jest i będzie. Praktyka pokazuje, że rzadko kiedy da się je całkowicie wyeliminować, ponieważ źródłem potencjalnych zagrożeń są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne o różnorodnej specyfice – ekonomiczne, polityczne, czy społeczne (lokalne oraz globalne). Jako przykład wskazuje się chociażby: ryzyko technologiczne, ryzyko interakcji i relacji z otoczeniem, ryzyko zasobów ludzkich, ale też ryzyko inwestycyjne.

Jednak w większości przypadków możliwe jest zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami opisywanego zjawiska poprzez ograniczenie ich występowania do akceptowalnego poziomu. To jest właśnie głównym celem zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Podstawowe metody ograniczania ryzyka w łańcuchu dostaw

Aktualnie efektywne i kompleksowe zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw może przebiegać na wiele sposobów. Jedno podejście zakłada aktywne oddziaływanie na przyczyny ryzyka, z kolei drugie wskazuje na postawę pasywną, która skupia się na ochronie przed ewentualnymi stratami.

Najczęściej stosowane metody pozwalające uzyskać w tym kontekście oczekiwane rezultaty to: nieustanna analiza łańcucha dostaw, gromadzenie zapasów, konsekwentne budowanie zdywersyfikowanej grupy dostawców, opracowywanie planów awaryjnych, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i zaawansowanych technologii informatycznych, regularne monitorowanie rentowności łańcucha dostaw, szkolenie kadry pracowniczej zatrudnionej w przedsiębiorstwach z sektora TSL oraz konstruowanie map potencjalnego ryzyka.

Ma to być działanie zaplanowane, systematyczne i długofalowe, a nie przypadkowe, chaotyczne i sporadycznie realizowane. Kiedy zachodzi taka możliwość, trzeba unikać ryzyka w łańcuchu dostaw poprzez zmniejszanie podatności na różne zagrożenia, a gdy nie ma takiej opcji, konieczne jest podejmowanie próby kontrolowania tego zjawiska.

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw – podsumowanie

Co daje wdrożenie w organizacji profesjonalnego systemu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw? Charakteryzowane rozwiązanie ma wiele atutów, które przyczyniają się do wyróżnienia danego przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

Do korzyści, które generuje takie podejście, zalicza się przede wszystkim: trafne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i obszarów wymagających usprawnienia, szybkie reagowanie na kryzysy, elastyczność względem zmiennych warunków rynkowych, usprawnienie komunikacji i przepływu informacji, przygotowanie się na wystąpienie nagłych i trudnych do przewidzenia zdarzeń, optymalizację kosztów gwarantującą stabilność finansową firmy, zwiększenie niezawodności całego procesu, minimalizowanie ryzyka opóźnień dostaw, zbudowanie bazy zaufanych klientów, stworzenie przestrzeni do rozwoju innowacyjności oraz efektywne planowanie.

Widać więc, że starannie zaprojektowane i umiejętnie realizowane holistyczne zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw jest podstawowym składnikiem przepisu na osiągnięcie biznesowego sukcesu.