Jakie modele transportu wyróżnia się w branży TSL?

Zagadnieniem związanym z branżą TSL, któremu warto przyjrzeć się nieco bliżej, jest kwestia modeli transportu. Taki podział wynika między innymi z tego, że przewożenie towarów z punktu A do punktu B to skomplikowany i wieloetapowy proces, przyjmujący w praktyce różną postać, dzięki czemu można dopasować ją do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe. Jakie są podstawowe rodzaje transportu? Czym wyróżniają się poszczególne warianty i jakie mają znaczenie dla łańcucha dostaw? Co trzeba wiedzieć o atutach oraz ograniczeniach każdej ze wskazanych opcji? Sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat modeli transportu.

Model wahadłowy i wahadłowy ciągły – charakterystyka

Jednym z modeli transportowych jest model wahadłowy, którego cechy charakterystyczne to prostota, szybkość i systematyczność dostaw. W tym przypadku pojazd wyposażony w pojedynczą naczepę regularnie kursuje pomiędzy miejscem załadunku a wyładunku – jedzie z towarem i wraca pusty, aby potem cały proces mógł się powtórzyć. Aktualnie jest to najpopularniejsza opcja w Polsce, zdająca egzamin zwłaszcza wśród firm, które codziennie dostarczają swoje produkty do stałych odbiorców.

Nieco zmodyfikowaną formą tego podstawowego modelu transportu jest niezwykle wydajny model wahadłowy ciągły. Zauważa się tu duże podobieństwo do tego klasycznego wariantu, z tą różnicą, że wykorzystywane są aż trzy naczepy i po dotarciu na miejsce wymienia się jednostkę ładunkową na przyczepę lub kontener, które opróżniono po wcześniejszej dostawie. Taki model transportu, w ramach którego kierowca nie marnuje czasu, czekając na załadunek, czy rozładunek, pozwala przetransportować więcej towarów na jednej trasie i gwarantuje płynność przewozu, eliminując ewentualne przestoje. Trzeba jednak mieć świadomość, że osiągnięcie wspomnianych rezultatów i uniknięcie opóźnień jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zadba się o dobrą organizację kolejnych etapów tego procesu.

Czym jest model promienisty, obwodowy i sztafetowy?

Ponadto warto przeanalizować, na czym polega model promienisty, zwany także gwieździstym. Tutaj wszystko sprowadza się do występowania jednego punktu załadunkowego oraz różnych miejsc docelowych, w których następuje wyładowanie towaru. Jest wspólny początek i kilku odbiorców, dlatego kierowca wyrusza z centralnego magazynu, a potem dostarcza całość ładunku pod konkretny adres i wraca, aby zabrać ze sobą kolejny ładunek i ruszyć w dalszą drogę.

Z kolei model obwodowy (wykorzystywany najczęściej przez firmy kurierskie i dystrybutorów) polega na tym, że ładunek pobiera się w jednym miejscu, a potem rozwozi towary o niewielkich gabarytach do różnych odbiorców ulokowanych dość blisko siebie, jednak bez konieczności powrotu do punktu wyjścia w celu dokonania powtórnego załadunku albo przeładunku.

Natomiast model sztafetowy zdaje egzamin, gdy kilka punktów rozładunku jest rozmieszczonych w znacznej odległości od siebie. Najpierw z towarem wyrusza ciągnik siodłowy z naczepą, a gdy dojedzie do miejsca przeładunku, następuje podział, część ładunków zabierają mniejsze samochody dostawcze i zawożą je do odbiorców końcowych. Zatem, jak już wskazuje sama nazwa, mamy tu do czynienia ze sztafetą pojazdów. Główna mocna strona, jaką ma model sztafetowy, to szansa obniżenia kosztów transportu.

Modele transportu wykorzystywane w logistyce – podsumowanie

Zaprezentowane powyżej informacje pokazują, że modele transportu, rozumiane jako sposoby organizacji przekazywania ładunków z punktu nadania do punktu odbioru, przyjmują w praktyce różnorodną postać. Największym uznaniem cieszy się: model wahadłowy, model wahadłowy ciągły, model promienisty, model obwodowy oraz model sztafetowy.

Wszystkie te warianty łączy jednak jedno – stanowią one narzędzie służące do analizy, planowania, optymalizacji i zarządzania operacjami transportowymi w celu ekonomicznego przemieszczania towarów z jednego miejsca do drugiego. Za sprawą takich modeli możliwe jest wieloaspektowe prognozowanie efektywności różnych scenariuszy transportowych oraz wybieranie pośród nich tego, który prawdopodobnie wygeneruje w konkretnym przypadku najwięcej korzyści.