Co to jest centrum logistyczne i jaka jest jego rola?

Istotną rolę w kontekście funkcjonowania branży TSL odgrywają centra logistyczne. Jak brzmi definicja tego pojęcia? Jakie są podstawowe funkcje centrum logistycznego? W jakim stopniu organizacja pracy w tych miejscach wpływa na realizację zadań w mniejszych, jak i większych firmach działających w różnych branżach? Co sprawia, że aktualnie widać dynamiczny rozwój tego typu inwestycji? Jak przekłada się to na kondycję polskiej, czy światowej gospodarki? Sprawdź odpowiedzi na wskazane pytania i poszerz swoją wiedzę na temat centrów logistycznych.

Centrum logistyczne – definicja

Centrum logistyczne to samodzielny, wyspecjalizowany, składający się z wielu budynków obiekt, znajdujący się na wydzielonym terenie, w którym pracuje wykwalifikowana kadra pracownicza. Za najważniejsze elementy kompleksowego centrum logistycznego uznaje się: magazyny, biura, intermodalne węzły transportowe, punkty napraw, platformy przeładunkowe, parking, czy posterunki celne. Zapewnia to ich wielofunkcyjność i daje możliwość skorzystania w jednym miejscu z licznych, profesjonalnych usług.

Klasyfikacja centrów logistycznych może opierać się na różnych kryteriach. Jeśli pod uwagę weźmie się wielkość tych obiektów i obszar realizacji zleceń, wyróżnia się: lokalne, regionalne i międzynarodowe (ponadregionalne) centra logistyczne. Niekiedy podział uwzględnia rodzaj obsługiwanych towarów, dlatego mamy do czynienia z wyspecjalizowanymi obiektami przestrzenno-funkcjonalnymi. Istnieje też kategoryzacja biorąca pod uwagę typ najczęściej wykonywanego transportu (intermodalne i nieintermodalne centra logistyczne).

Jakie funkcje ma centrum logistyczne?

Najczęściej wskazuje się, że są trzy podstawowe funkcje centrum logistycznego – logistyczne, pomocnicze oraz dodatkowe. W ramach tej kategoryzacji wyróżnia się konkretne przykłady działań:

  • funkcja logistyczna centrum logistycznego – magazynowanie towarów, zarządzanie zasobami, kompletowanie, pakowanie i realizacja zamówień, transport, czy przeładunki na terminalu kontenerowym,
  • funkcja pomocnicza centrum logistycznego – spedycja, usługi informacyjne i informatyczne, obsługa celna, ubezpieczenia, wynajem opakowań transportowych o różnej wielkości (na przykład kontenerów albo palet), obrót materiałami transportowymi, ale też promocja i marketing,
  • funkcja dodatkowa centrum logistycznego – techniczna obsługa floty pojazdów, naprawa opakowań transportowych, urządzeń i maszyn, sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów, zarządzanie parkingiem, jak również usługi towarzyszące (hotelarskie i gastronomiczne, bankowe i księgowo-rachunkowe oraz telekomunikacyjne).

Centrum logistyczne jako serce łańcucha dostaw – podsumowanie

Centra logistyczne stanowią centralny, strategiczny punkt funkcjonowania podmiotów z branży TSL, pozwalający zarządzać nimi w sposób jak najbardziej efektywny. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, lecz starannie przemyślana, a to gwarantuje chociażby obniżenie kosztów, racjonalne planowanie tras oraz szybsze działanie. Te elementy infrastruktury logistycznej umieszczane są zwykle w punktach krzyżowania się głównych arterii transportowych, co pozwala optymalizować przebieg procesów dotyczących dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw.

Centra logistyczne, którą są swego rodzaju spoiwem pomiędzy producentem, dostawcą oraz konsumentem, powstają tam, gdzie nie przeszkadzają one mieszkańcom pobliskich miejscowości, jak również nie zakłócają funkcjonowania komunikacji publicznej. Współczesne centra logistyczne rozwijają się dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak automatyzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja i inne zaawansowane technologie.