Wymiana tachografu 2023 – kogo dotyczy?

Pakiet Mobilności to określenie, które w branży transportowej zostało już odmienione chyba przez wszystkie przypadki. Ta tematyka jest ciągle aktualna, ponieważ w najbliższym czasie wprowadzona zostanie kolejna modyfikacja, czyli wymiana tachografów, która nastąpi jednak nie w ruchu krajowym, a międzynarodowym. Na czym dokładnie polega ta aktualizacja? Co zmieni się w nowych tachografach, wyposażonych w dodatkowe funkcje? Czym jest tachograf inteligentny 2023? Kto będzie musiał zaopatrzyć się w taki urządzenie? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na temat inteligentnych tachografów drugiej generacji!

Co to jest tachograf i kto powinien z niego korzystać?

Tachografy są urządzeniami pomiarowymi instalowanymi w pojazdach, służącymi do monitorowania i rejestrowania czasu pracy, odpoczynku oraz innych aktywności podejmowanych przez kierowców prowadzących samochody ciężarowe. Tachograf odnotowuje między innymi: prędkość, okres jazdy, czy liczbę przejechanych kilometrów. Początkowo stosowane były tachografy analogowe, a potem nadeszła era tachografów cyfrowych, a więc tych pierwszej generacji. Nowy wariant to inteligentny tachograf drugiej generacji.

Czym jest tachograf drugiej generacji?

Tachograf drugiej generacji (zwany również inteligentnym albo Smart II) to urządzenie, które można uznać za zaawansowaną technologicznie i bardziej wydajną wersję standardowego tachografu cyfrowego. Głównym celem wprowadzenia tachografów 2-giej generacji jest poprawa bezpieczeństwa międzynarodowego transportu drogowego oraz zapewnienie uczciwej konkurencji. Pomóc w tym ma stworzenie przestrzeni do dokładniejszego monitorowania działań kierowców oraz weryfikowania na bieżąco, czy przestrzegają oni przepisy dotyczące chociażby czasu pracy i odpoczynku, co w końcu bezpośrednio wpływa na ich kondycję psychofizyczną. Jednym z kluczowych udogodnień, jakie zapewni taki tachograf, będzie możliwość zdalnej kontroli kierowców, a więc dokonywanej bez konieczności zatrzymywania konkretnego pojazdu przez inspektora, co pozwoli na znaczną oszczędność czasu. Ogólnie można stwierdzić, że inteligentne tachografy drugiej generacji są odpowiedzią na uregulowania zawarte w Pakiecie Mobilności.

Kiedy nastąpi wprowadzenie inteligentnych tachografów II generacji?

Tachografy 2-giej generacji – o jakiej dacie należy pamiętać w tym kontekście? W pierwszej kolejności kluczowy jest tutaj 21 sierpnia 2023 roku. To właśnie tego dnia rozpocznie się pierwszy etap zmian i montaż takich urządzeń stanie się obowiązkowy dla wszystkich nowo rejestrowanych samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Jednak trzeba zaznaczyć, że zmiany w zakresie tachografów są rozłożone w czasie i wprowadzane etapowo. Kolejne terminy w harmonogramie wdrożeń, na które warto zwrócić uwagę, to 31 grudnia 2024 roku oraz 21 sierpnia 2025 roku. W tym pierwszym przypadku wymiana tachografu dotyczy tachografów analogowych i cyfrowych wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku i zamontowanych w pojazdach w ruchu międzynarodowym, natomiast w drugim przypadku chodzi o obowiązek wymiany tachografów pierwszej generacji w starszych samochodach w transporcie międzynarodowym na inteligentne tachografy drugiej generacji. Zatem wedle tego kalendarza należy planować wymianę charakteryzowanych urządzeń w swojej flocie.

Jakie funkcje mają nowe tachografy?

Zmiany w tachografie przewidują, że charakteryzowane urządzenia zostaną unowocześnione i wyposażone w szereg użytecznych funkcji, których nie posiadały ich poprzednicy. Na tej liście znajduje się między innymi: zwiększenie pojemności przechowywanych danych (z uwagi na wydłużenie okresu kontroli do 56 dni wstecz), automatyczna rejestracja przekroczeń granic w Unii Europejskiej na podstawie lokalizacji GNSS i zapisywanie ich w pamięci tego sprzętu, możliwość rejestracji czasu i miejsc załadunku oraz rozładunku, opcja aktualizacji oprogramowania w razie nowelizacji przepisów, rozszerzenie katalogu danych przeznaczonych do zdalnego sczytywania przez służby kontrolne w ramach trybu DSRC (wydzielonej łączności krótkiego zasięgu), a także obecność interfejsu ITS komunikującego się przez Bluetooth z zewnętrznymi aplikacjami i systemami transportowymi. Widać więc, że rozbudowana funkcjonalność to jeden z głównych atutów, jakimi wyróżniają się zaawansowane technologicznie tachografy drugiej generacji.