Czym jest transport intermodalny i kiedy się opłaca?

Współcześnie czynności transportowe są realizowane w wielu kombinacjach, a jedną z nich jest tak zwany intermodal. Dość często można spotkać się ze stwierdzeniem, że transport intermodalny to przyszłość – zarówno w Polsce, jak i w Europie. Z czego wynika jego rosnąca popularność? W czym tkwi potencjał rozwojowy? Warto rozpocząć od poznania definicji transportu intermodalnego. Na czym polega ten rodzaj transportu? W jaki sposób się go realizuje? Co można powiedzieć na temat trendów w zakresie intermodalu? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te pytania, aby móc zwiększyć efektywność realizowanych przewozów.

Co to jest transport intermodalny?

Definicja transportu intermodalnego, nazywanego też kombinowanym lub mieszanym, wskazuje, że jest to przewóz ładunku z punktu A do punktu B, w ramach którego dochodzi do użycia co najmniej dwóch gałęzi transportu – samochodów ciężarowych, pociągów, samolotów, czy statków, tworzących wspólnie jeden łańcuch transportowy. Intermodal jako system ma łączyć w sobie ich najlepsze cechy. Jego istotą jest wykorzystanie tylko jednej, zintegrowanej jednostki ładunkowej (na przykład kontenera lub naczepy) na całej trasie przewozu (od nadawcy do odbiorcy). Zatem podczas zmiany rodzaju transportu nie przeprowadza się przeładunku towaru, nie ingeruje się więc w zawartość ładunku. Kluczowy element stanowi również konieczność wystąpienia wyłącznie jednej, wspólnej umowy o przewóz, a nad całością czuwa też jeden wykonawca.

Zalety i wady transportu intermodalnego

Zapoznając się z charakterystyką intermodalu, warto równocześnie poznać zalety i wady transportu intermodalnego. Mocne strony to: automatyzacja i szybkość, efektywne zarządzanie dostępną infrastrukturą transportową, elastyczność organizacji usług, ekologiczność i troska o zrównoważony rozwój (jest mniej szkodliwy dla środowiska, ponieważ pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla), obniżenie kosztów całego procesu, optymalizacja w łańcuchu dostaw, możliwość jednoczesnego przewozu towarów o większej wadze na dłuższych odległościach, większa regularność, mniejsza wypadkowość, wzrost liczby możliwych sposobów przewozowych oraz metod załadunku i rozładunku, bezpieczeństwo (zmniejszone ryzyko uszkodzenia ładunków, czy ich kradzieży), podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych przez firmy z branży TSL, terminowość dostaw oraz niepodatność na sezonowość.

Natomiast nie w każdym przypadku będzie on najlepszym wyborem, ponieważ posiada też pewne wady. Za słabe strony intermodalu uznaje się: złożoność logistyczną, ograniczenia prawne, wydłużony czas tranzytu, brak możliwości śledzenia położenia przesyłki w czasie rzeczywistym, czy konieczność wykorzystania drogich i specjalistycznych narzędzi (na przykład tych służących do realizacji przeładunku), ponieważ ten typ transportu wymaga zorganizowania odpowiedniej infrastruktury oraz rozwiniętej sieci połączeń komunikacyjnych, a to generuje dodatkowe koszty. Widać więc, że zdecydowanie dłuższa jest lista zalet transportu intermodalnego, co stanowi argument zachęcający do wypróbowania go w praktyce. Intermodal to jeden z najbardziej przyszłościowych sposobów przewozu towarów.

Jak wykonuje się transport intermodalny w Polsce i na świecie? Podsumowanie

Intermodal występuje w kilku odmianach. Klasyfikacja transportu intermodalnego może opierać się na różnych kryteriach. Jeśli pod uwagę weźmie się zasięg, to wskazuje się na przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne oraz międzykontynentalne. Uwzględnia się też użytą jednostkę przewozową, a wtedy do wyboru jest transport z wykorzystaniem kontenerów, naczep lub nadwozi wymiennych, pojemników specjalnych albo pojazdów ciężarowych. Z uwagi na charakter operatora wyróżnia się transport bezpośredni oraz pośredni. Natomiast ze względu na rodzaj zastosowanych środków transportu mówi się o przewozach: kolejowo-drogowych, drogowo-morskich albo drogowo-lotniczych.