15 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Logistyki. Czym zajmuje się logistyk?

W ciągu roku przypada wiele dni, które z różnych powodów ludzie chcą celebrować w szczególny sposób. Większość tych dat dotyczy powszechnie znanych wydarzeń, jednak w tak zwanym kalendarzu świąt nietypowych można wskazać też kilka nieco mniej oczywistych okoliczności godnych uczczenia, związanych między innymi z funkcjonowaniem określonych grup społecznych. Doskonały przykład stanowi chociażby Międzynarodowy Dzień Logistyki, który przypada 15 kwietnia, a więc będziemy obchodzić go już niedługo.

Jaka jest geneza tego tematycznego święta? Jakie znaczenie dla funkcjonowania szeroko rozumianej branży TSL odgrywa logistyka? Jaką rolę we wskazanym sektorze gospodarki pełni logistyk i jak prezentuje się lista obowiązków, które realizuje on w związku z zajmowanym stanowiskiem? Jakimi predyspozycjami i kwalifikacjami należy dysponować, aby móc pracować w tym zawodzie? Podpowiadamy!

Międzynarodowy Dzień Logistyki – co warto wiedzieć na ten temat?

Międzynarodowy Dzień Logistyki, który jak zostało już wcześniej wspomniane, jest obchodzony każdego roku 15 kwietnia, ustanowiono w celu jednoznacznego podkreślenia tego, jak ważny dla krajowej, ale też globalnej gospodarki jest sektor logistyczny oraz po to, żeby podziękować za pracę, jaką na co dzień wykonują ludzie z nim związani. Różne organizacje, instytucje i stowarzyszenia branżowe pragną propagować wiedzę o tej dziedzinie i zwiększać w społeczeństwie świadomość na jej temat. Za sprawą tego święta chce się także zwrócić uwagę na nieustanny rozwój logistyki, a także jej wpływ na przedsiębiorczość i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Rola logistyka w firmie z branży TSL – kim jest i jakie zadania wykonuje?

Logistyk jest potrzebny w różnych gałęziach gospodarki – zarówno w mniejszych, lokalnych firmach, jak i w większych przedsiębiorstwach. Czym zajmują się specjaliści od logistyki? Konkretny zakres działań zależy od miejsca, w którym zatrudniony jest logistyk, jednak można wskazać, że do jego zadań należy przede wszystkim: planowanie, koordynowanie i kontrolowanie łańcucha dostaw, przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towarów, monitorowanie produkcji i dystrybucji, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, obsługa klientów, a także współpraca z działami sprzedaży, dostawcami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi. Obowiązki służbowe wynikające z zajmowania tego stanowiska to również: przewidywanie popytu, analizowanie ofert, realizacja bieżących zamówień, obsługa ewentualnych reklamacji, nadzór nad środkami transportu, negocjowanie cen, organizacja przewozu i czuwanie nad jego jakością oraz dążenie do optymalizacji kosztów całego procesu.

Jak zostać logistykiem?

Logistyk to perspektywiczny zawód, ponieważ ten sektor dynamicznie się rozwija, przez co zapotrzebowanie kadrowe jest naprawdę duże. Kandydatów zachęca nie tylko ciekawa praca, ale i satysfakcjonujące zarobki. Dlatego wiele osób planujących swoją karierę decyduje się kształcić właśnie w tym kierunku. Istnieje możliwość, aby przebieg kształcenia zawodowego zachodził w dwojaki sposób. Z jednej strony można wybrać szkołę średnią, a w niej klasę o odpowiednim profilu oraz uzyskać tytuł technika logistyka poprzez zdanie egzaminu w części pisemnej i praktycznej. Z drugiej strony nabycie wymaganych kwalifikacji jest możliwe poprzez ukończenie studiów logistycznych (w zależności od uczelni z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra), które w swojej ofercie ma wiele szkół wyższych w Polsce (zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych). W ramach tych kierunków realizowane są różne specjalności – na przykład: inżynieria systemów logistycznych, technologia transportu, technologie mobilne w logistyce, projektowanie procesów logistycznych, czy logistyka w handlu i dystrybucji. Właśnie w taki sposób, w zależności od potrzeb, można zaopatrzyć się w niezbędną teoretyczną wiedzę, którą następnie wykorzysta się w praktyce – warto mieć świadomość, że są tam przekazywane informacje nie tylko związane stricte z logistyką, ale i zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, marketingu oraz zarządzania.

Cechy i umiejętności przydatne w pracy logistyka – sprawdź je!

Jakie są cechy charakterystyczne dla dobrego logistyka? Które kompetencje miękkie są kluczowe dla osób pracujących w tym zawodzie? Co jeszcze się liczy oprócz rozległej wiedzy, wieloletniego doświadczenia, potwierdzonych certyfikatami kwalifikacji oraz znajomości rynku i aktualnych trendów branżowych? Na tej liście umieszcza się przede wszystkim: odpowiedzialność, samodzielność, zdyscyplinowanie, wytrwałość, komunikatywność, otwartość na innych, inteligencję emocjonalną i empatię, asertywność, pewność siebie, rzetelność, dokładność, cierpliwość, odporność na stres, kreatywność, elastyczność polegającą na przewidywaniu i szybkim dostosowywaniu się do zmieniających się warunków oraz umiejętne planowanie w różnych dystansach czasowych i rozsądne organizowanie pracy.

W praktyce duże znaczenie u logistyka ma ponadto: zaangażowanie, wielozadaniowość, umiejętność pracy w grupie, łatwość rozwiązywania konfliktów, zdolność koordynowania zespołem o dowolnej liczebności, analityczne podejście, błyskawiczne podejmowanie decyzji, jak również brak trudności z pracą pod presją czasu. Dodatkowo, w przypadku logistyki międzynarodowej niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych. Podsumowując, można więc stwierdzić, że nie każdy ma predyspozycje przydatne w opisywanym zawodzie, a logistyk to człowiek orkiestra, który musi stawiać na ciągły rozwój.