Branża TSL w 2023 roku – co nas czeka?

Rok 2022 nie był najłatwiejszy dla świata transportu, spedycji i logistyki. Eksperci przedstawiają dość niejednoznaczne prognozy, ale są zgodni co do tego, że nadchodzące miesiące również upłyną pod znakiem kolejnych prób i nowych doświadczeń. Osoby pracujące w branży TSL staną w obliczu kluczowych wyzwań, którym mimo wszystko spróbują podołać. Co z ich punktu widzenia okaże się szansą, a co zagrożeniem? Jakie są perspektywy rozwoju na najbliższy czas – nastąpi przyspieszenie, czy spowolnienie? Czy uda się wyjść z kryzysu? Na jakie ewentualności trzeba się przygotować? Które trendy zdominują ten sektor? Podpowiadamy! Już teraz sprawdź, jak będzie wyglądała branża TSL w 2023 roku!

Rok 2023 – czas zmian dla branży TSL

Jednym z problemów w 2022 roku były dynamicznie zmieniające się ceny (opłat drogowych, surowców, paliw i energii) oraz rosnące koszty wynikające z inflacji. Teraz niezbędne jest zatem uważne kontrolowanie wydatków firm z sektora TSL i dążenie do optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Niezbędne będzie trzymanie ręki na pulsie, dopasowywanie się do sytuacji i modyfikowanie budżetu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ograniczy to wpływ negatywnych skutków, jakie niesie za sobą silna presja kosztowa.

Cały czas oddziaływanie na stan i rozwój branży TSL będzie miała międzynarodowa sytuacja geopolityczna wynikająca z rozpoczętej w zeszłym roku i trwającej nadal wojny w Ukrainie. Nawet jeśli wkrótce nadejdzie koniec tego konfliktu, walka z jego konsekwencjami będzie trwała jeszcze bardzo długo, a powstałe problemy nie znikną od razu.

Trendem, który nabierze rozpędu, jest transport intermodalny (kombinowany). Zgodnie z definicją to przewóz wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. W 2023 roku przyjdzie także czas na integrację rynku TSL w Europie, ponieważ Polska jest jednym z kluczowych graczy w branży transportu, spedycji i logistyki, co zaowocuje ciekawymi współpracami oraz nowymi inwestycjami.

Jakie są prognozy dla rynku TSL na najbliższe dwanaście miesięcy?

Wiele wskazuje na to, że duży wpływ na rozwój branży TSL będzie miało zastosowanie zaawansowanych nowoczesnych technologii, a więc czerpanie z dóbr charakterystycznych dla XXI wieku (głównie cyfryzacji i digitalizacji). Pozwolą sobie na to zwłaszcza największe podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku. Dobrym przykładem takich działań okaże się chociażby zarządzanie w oparciu o Big Data, ułatwiające szybkie i poprawne przetwarzanie ogromnych ilości danych. Na pierwszy plan wyjdzie między innymi automatyzacja powtarzalnych czynności, sztuczna inteligencja orz telematyka transportu, czyli inteligentne systemy bazujące na najskuteczniejszych rozwiązaniach z zakresu telekomunikacji, automatyki oraz informatyki.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat branża transportu, spedycji i logistyki borykała się z kłopotem polegającym na braku doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników – zwłaszcza zawodowych kierowców. Można się spodziewać, że w 2023 roku ten problem nadal będzie istnieć, a firmy z sektora TSL na różne sposoby zawalczą o przyciągnięcie oraz zatrzymanie najlepszych pracowników.

Prognozy dla rynku TSL zwracają uwagę na ekologię. Za fundament uznaje się zrównoważony transport. Obawy dotyczące zmian klimatycznych i wzrostu emisji gazów cieplarnianych skłaniają przedstawicieli charakteryzowanej branży do szukania bardziej zrównoważonych sposobów transportu towarów lub ludzi z jednego punktu do drugiego. Przykładem jest chociażby dążenie do redukcji spalania, w czym pomoże organizacja szkoleń z ekonomicznej jazdy, jak również dbałość o zachowanie efektywności energetycznej obiektów logistycznych. Będzie się to wiązało z koniecznością zmierzenia się z coraz większą liczbą przepisów i wymogów związanych z ochroną środowiska nastawioną na dobro naszej planety. Wywiązywanie się z tych obowiązków pozwoli utrzymać konkurencyjność w branży TSL.

Kluczowe wyzwania branży TSL w 2023 roku – podsumowanie

Jak tak naprawdę będzie wyglądała przyszłość transportu, spedycji i logistyki w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy? Co się zmieni w porównaniu z poprzednimi latami? W jakim stopniu sprawdzą się prognozy dla rynku TSL? Odpowiedź na wymienione pytania przyniesie przyszłość. Jednak przy tym wszystkim trzeba mieć świadomość, że przewidywania, co do kondycji branży TSL w 2023 roku są oparte na obecnych trendach i prawdopodobnych skutkach aktualnych wydarzeń, jak i tych sytuacji, które dopiero będą miały miejsce, dlatego też mogą ulec zmianie w zależności od różnych czynników. A więc niezbędne jest elastyczne podejście i spojrzenie z dystansem. Warto uważnie obserwować to, co się dzieje i na tej podstawie wyciągać wnioski, a potem zestawiać je ze wskazanymi tu kalkulacjami, przypuszczeniami oraz założeniami, żeby ocenić ich trafność. Pozostaje więc czekać, jak będzie przebiegał rozwój branży TSL.