Transport, spedycja i logistyka – jak je rozróżnić?

Branża TSL, która ma istotny wpływ na rozwój gospodarki, stanowi ścisłe połączenie trzech sektorów: transportu, spedycji i logistyki. Realizowane w jej ramach działania to przykład kompleksowej obsługi mogącej mieć zarówno charakter lokalny, ogólnokrajowy, jak i międzynarodowy. Na co zwracać uwagę, aby prawidłowo odróżniać od siebie trzy części składowe branży TSL? Jak prawidłowo rozumieć te pojęcia? Już teraz poznaj ich znaczenie, aby nie popełniać błędów!

Transport – definicja

Pierwszy z trzech komponentów, a więc transport, wskazuje na wszelkie czynności związane z odpłatnym przemieszczaniem się ludzi oraz ładunków z jednej lokalizacji do drugiej, co powinno nastąpić w określonym, ustalonym wcześniej czasie. Taki przewóz może być realizowany za pomocą różnych środków transportu (np. lądowego, powietrznego oraz wodnego). Niekiedy, w celu zapewnienia jak najlepszej usługi, łączy się dostępne opcje (np. transport drogowy z kolejowym). Ze względu na obszar oddziaływania wyróżnia się transport krajowy i zagraniczny. W ramach transportu przywiązuje się dużą wagę do tego, aby zorganizowany przewóz był jak najbardziej efektywny, a poniesione koszty zminimalizowane. Transport ma też być sprawny oraz bezpieczny.

Czym jest spedycja?

Druga część składowa branży TSL, czyli spedycja jest pojęciem szerszym od transportu. Odnosi się do organizacji w praktyce przewozu towarów od nadawcy do odbiorcy. Czyni się to zarówno na rzecz przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Głównym celem jest tutaj zadbanie, aby określony ładunek bezproblemowo, bezpiecznie i w ustalonym terminie dotarł pod wskazany w zleceniu adres. Spedycja dotyczy zatem wszelkich działań związanych z planowaniem oraz koordynacją poszczególnych etapów transportu. To także szereg wielu czynności dodatkowych, których charakter należy dopasować do specyfiki przewożonego przedmiotu. Istotną funkcję pełni w tym kontekście spedytor, czyli pracownik odpowiadający między innymi za: przyjęcie zlecenia na przewóz, zawarcie umowy z klientem, skompletowanie niezbędnych dokumentów i dopełnienie wszelkich formalności (np. wystawienie listu przewozowego), dobór i zorganizowanie najlepszego środka transportu, ubezpieczenie przesyłki oraz przygotowanie i załadunek towaru. W niektórych przypadkach konieczne jest także zadbanie o wynajęcie przestrzeni magazynowej.

Logistyka – co to takiego?

Warto podkreślić, że logistyka to najszersze z tych trzech pojęć. Zajmuje się ona wyznaczaniem konkretnych celów oraz opracowywaniem najkorzystniejszych w danych warunkach schematów działania. W logistyce bardzo ważny jest zintegrowany system planowania, który dzieli się na etapy takie jak: projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola oraz nadzór. Prawidłowe wykonanie poszczególnych działań wchodzących w skład procesu logistycznego stanowi receptę na uniknięcie chaosu organizacyjnego oraz zminimalizowanie ryzyka poniesienia strat finansowych. Sprawna logistyka pozwala zoptymalizować kolejne fazy łańcucha dostaw – od produkcji, przez zaopatrzenie, aż po dystrybucję.

Transport, spedycja, logistyka – jak poprawnie rozróżniać te trzy pojęcia?

Powyższa charakterystyka pokazuje, że te trzy komponenty tworzące branżę TSL bezpośrednio ze sobą oddziałują. W praktyce efektywne zarządzanie nimi jest możliwe za sprawą wdrażania innowacyjnych rozwiązań automatyzujących procesy i optymalizujących podejmowane działania. Zwracanie uwagi na ten aspekt jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi gwarant skutecznej realizacji zadań typowych dla tego sektora. Transport, spedycja i logistyka – zapamiętaj wymienione pojęcia oraz znaczenie tych specjalistycznych terminów, aby móc poprawnie się nimi posługiwać.