Transport krajowy a międzynarodowy – najważniejsze różnice

Kryteria podziału transportu są różne. Jeśli pod uwagę weźmie się obszar, na którym wykonywany jest przewóz, wyróżnia się transport krajowy oraz międzynarodowy. Czym charakteryzuje się każda z tych opcji? Jakie są podstawowe różnice dostrzegalne pomiędzy transportem krajowym i międzynarodowym? Które z tych rozwiązań cieszy się większą popularnością? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Transport krajowy – charakterystyka

Krajowy transport drogowy – legalna definicja tego pojęcia znajduje się w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Zgodnie z zamieszczonym tam zapisem, będzie to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy, które odbywa się pojazdami zarejestrowanymi w kraju. Mało tego to właśnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma przebiegać wyznaczona trasa, na tym obszarze powinna także znajdować się droga, którą będzie poruszał się samochód.

Widać więc, że priorytetem jest tutaj realizowanie zleceń jedynie w obrębie granic konkretnego państwa – istnieje możliwość, aby w stosunkowo krótkim czasie dotrzeć do każdego regionu (niewielkiej miejscowości, jak i większego miasta). Z kompleksowych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty w ramach transportu wewnątrzkrajowego korzystają zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak również klienci indywidualni. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu poszczególnych etapów przewozu wszystko może odbyć się sprawnie, terminowo i bezproblemowo.

Należy pamiętać jednak o pewnych ograniczeniach, które szczególnie mają miejsce w okresie wakacyjnym. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton od końca czerwca do końca sierpnia nie mogą poruszać się po drogach w następujących terminach:

  • piątki w godz. 18:00-22:00,
  • soboty w godz. 8:00-14:00,
  • niedziele w godz. 8.00-22:00.

Wyjątek stanowi transport krajowy tj. autobusy, cysterny, pojazdy przewożące lekarstwa, artykuły szybko psujące się oraz żywe zwierzęta, a także pojazdy specjalne uczestniczące w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

Jakie czynniki mają wpływ na koszty, które należy ponieść w związku z transportem krajowym? Przede wszystkim jest to: wybrana trasa (zwłaszcza jej długość), waga i wymiary przewożonej przesyłki, jak również cena, jaką trzeba zapłacić za skorzystanie z tak zwanych usług uzupełniających. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości pozwala nawet osobom bez doświadczenia dostrzec, że branża transportowa w Polsce ma potencjał i z roku na rok się rozwija.

Czym jest transport międzynarodowy?

Z kolei transport międzynarodowy oraz ten wewnątrzwspólnotowy (realizowany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej) umożliwiają swobodną wymianę (przepływ) dóbr i usług pomiędzy różnymi krajami. To bardzo ważna gałąź gospodarki, w której istotną rolę odgrywa spedycja. Organizacja takich przewozów odbywa się na zlecenie i wiąże się nie tylko z samym przewozem mienia, ale również jego wcześniejszym załadowaniem, późniejszym wyładowaniem oraz ewentualnym składowaniem.

Co więcej, transport międzynarodowy również zawiera ograniczenia w okresie wakacyjnym. W zależności od państwa, przez które pojazd przejeżdża, jego kierowca musi wiedzieć, w jakim terminie wolno mu poruszać się po drodze, a w jakim nie. Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Czechach, Francji, Niemczech, Ukrainie, na Białorusi, Słowacji oraz we Włoszech.

Co stanowi największe wyzwanie w kontekście transportu międzynarodowego? To rozbudowana logistyka. Kluczem do sukcesu jest korzystanie z nowoczesnej infrastruktury, dobór odpowiednich metod, optymalizacja kosztów oraz uporanie się ze wszystkimi procedurami i formalnościami. W przypadku osób zajmujących się tego typu transportem wartość dodaną stanowi znajomość języków obcych, czy wiedza na temat prawa aktualnie obowiązującego w poszczególnych państwach. Na koniec warto podkreślić, że dla rozwoju szeroko rozumianej branży transportowej niezbędna jest integracja transportu krajowego i międzynarodowego.

Transport krajowy i międzynarodowy – porównanie

Pomiędzy tymi dwoma, opisanymi powyżej rodzajami transportu dostrzegalna jest jedna fundamentalna różnica. Dotyczy ona terytorium, na którym odbywa się przewóz ładunków lub osób. Transport krajowy ma miejsce na terenie konkretnego państwa (na przykładzie rodzimej branży transportowej można wskazać, że zarówno punkt rozpoczęcia, jak i zakończenia podróży jest zlokalizowany w Polsce), cechuje go zatem lokalny charakter. Natomiast dla transportu międzynarodowego typowy jest o wiele większy zasięg – usługi przewozowe są realizowane za granicą, czasami niezbędny okazuje się przejazd nawet przez obszar kilku sąsiadujących ze sobą państw. Mało tego, w tym drugim przypadku trzeba liczyć się z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych, niekiedy dość skomplikowanych czynności organizacyjnych (wpływa na to m.in. długość trasy oraz odmienne przepisy prawne obowiązujące w innych państwach).