Sprawdź jak działamy

 

Zasady ładu korporacyjnego

  


 

►   Pliki do pobrania

 

Oświadczenie w przedmiocie stosowania/niestosowania Zasad Dobrych Praktyk.

 


spółka notowana na
New Connect

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet