Sprawdź jak działamy

Walne Zgromadzenia Kupiec S.A. 

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

w dniu 15 czerwca 2018 roku.

    

I.        Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2017 r.

 

II.       Ogłoszenie z dnia 18.05.2018 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r.

 

Załączniki:

1.           Projekty uchwał 

2.           Informacja o liczbie akcji

 

Formularze 

1.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

2.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawna

3.           Formularz do głosowania dla pełnomocnika 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

w dniu 19 lipca 2017 roku.

    

I.        Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2017 r.

 

II.       Ogłoszenie z dnia 23,06,2017 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 19 lipca 2017 r.

 

Załączniki:

1.           Projekty uchwał 

2.           Informacja o liczbie akcji

 

Formularze 

1.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

2.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

3.           Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

w dniu 12 lipca 2016 roku.

 

  

 

I.        Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2016 r.

 

II.       Ogłoszenie z dnia 15,06,2016 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 12 lipca 2016 r.

 

Załączniki:

1.           Projekty uchwał 

2.           Informacja o liczbie akcji

 

Formularze 

1.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

2.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

3.           Formularz do głosowania dla pełnomocnika

         

 


spółka notowana na
New Connect

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet