Sprawdź jak działamy

 

Akcjonariat

 


 

Struktura akcjonariatu spółki KUPIEC S.A.

Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.

 

Akcjonariusz Uwagi Ilość akcji Kapitał Ilość głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA Data ostatniej zmiany
Leszek Wróblewski    wraz z Kaja Sp. z o.o. w tym 2.000.000 akcji imiennych, nie notowanych 2.931.520 2.931.520 4.931.520 66,40% 76,88% 14.12.2017
BVT S.A.   333.340 333.340 333.340 7,55% 5,20% 24.04.2013
Pozostali   1.149.749 1.149.749 1.149.749 26,05% 17,92% 14.12.2017

 

I. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 2.414.609 sztuk akcji:

1.   serii A w liczbie 1.000.000 sztuk
2.   serii B w liczbie    250.000 sztuk
3.   serii C w liczbie    333.334 sztuk
4.   serii D w liczbie    831.275 sztuk 
                 Razem: 2.414.609 sztuk 
 
Akcje Kupiec S.A. wprowadzane do obrotu publicznego stanowią 54,70 % wszystkich wyemitowanych akcji spółki.
 
II. Poza obrotem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect znajduje się 2.000.000 akcji imiennych.

 


spółka notowana na
New Connect

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet