Sprawdź jak działamy

 

 

 
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  
 
 
 
Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:


Raport roczny za 2016 r. – dnia 30.05.2017 r.
 


Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. - dnia 14.02.2017 r.
 
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. - dnia 11.05.2017 r.
 
Raport kwartalny za II kw. 2017 r. - dnia 11.08.2017 r.
 
Raport kwartalny za III kw. 2017 r. - dnia 14.11.2017 r.

 

 


spółka notowana na
New Connect

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet