Sprawdź jak działamy

Walne Zgromadzenia Kupiec S.A. 

 


 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

w dniu 19 lipca 2017 roku.

    

I.        Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2017 r.

 

II.       Ogłoszenie z dnia 23,06,2017 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 19 lipca 2017 r.

 

Załączniki:

1.           Projekty uchwał 

2.           Informacja o liczbie akcji

 

Formularze 

1.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

2.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

3.           Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

w dniu 12 lipca 2016 roku.

 

  

 

I.        Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2016 r.

 

II.       Ogłoszenie z dnia 15,06,2016 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 12 lipca 2016 r.

 

Załączniki:

1.           Projekty uchwał 

2.           Informacja o liczbie akcji

 

Formularze 

1.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

2.           Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

3.           Formularz do głosowania dla pełnomocnika

         

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 lipca 2015 roku.     

 
   
Załączniki
1.          Projekty uchwał 
 
Formularze 

 

 

 

 

 

 

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 lipca 2014 roku.

     

  
 
Załączniki
1.          Projekty uchwał   
 
Formularze 

      

 

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 lipca 2013 roku.

   

 
 
 
Załączniki
1.          Projekty uchwał
2.          Informacja o liczbie akcji
 
Formularze 

2.          Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

3.     Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 14 listopada 2012 roku.

   

 
 
 
Załączniki
1.          Projekty uchwał
2.          Informacja o liczbie akcji
 
Formularze 

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 20 sierpnia 2012 roku.

 

 

             I. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2012 r.  

 

 
II.
 
 
Załączniki
1.          Projekty uchwał
2.          Zmiany statutu
3.          Informacja o liczbie akcji
 
Formularze 
 
 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 06 czerwca 2012 roku.

 

 
 
 
Załączniki
1.          Projekty uchwał
2.          Zmiany statutu
3.          Informacja o liczbie akcji
 
Formularze 
 

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 02 kwietnia 2012 roku.

 

             I. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 kwietnia 2012 r.

 

 
 
Załączniki
 
Formularze 
 

 

 

 

 

 

 

 


spółka notowana na
New Connect

KUPIEC S.A.  |   ul. Słoneczna 28-30   |   33-100 Tarnów   |   Kapitał zakładowy 4.414.609,00 zł w całości opłacony   |   facebooklinkedin

created by Duonet